verhaal van Max

Max was altijd al een gevoelige jongen geweest. Hij voelde de emoties van anderen sterk aan en was vaak erg empathisch. Dit maakte hem een goede vriend en een betrokken persoon, maar het had ook zijn uitdagingen. Als hij bijvoorbeeld merkte dat iemand verdrietig was, voelde hij het verdriet zelf ook, en als iemand boos was, voelde hij die boosheid ook in zijn eigen lichaam.


Als gevolg daarvan had Max moeite om zijn eigen gevoelens en emoties te scheiden van die van anderen. Hij raakte snel overweldigd en uitgeput door de emotionele lading van de mensen om hem heen. Dit maakte het moeilijk voor hem om zich te concentreren op zijn eigen leven en doelen.


Op een dag besloot Max om zijn problemen onder ogen te zien. Hij ontdekte dat hij niet de enige was die deze gevoeligheid had en dat er manieren waren om ermee om te gaan. Hij leerde tijdens de coaching o.a. hoe hij zichzelf kon beschermen tegen de emotionele lading van anderen en hoe hij zijn eigen gevoelens en emoties beter kon beheren.


Een van de eerste stappen die Max maakte, was het stellen van grenzen. Hij leerde om nee te zeggen tegen dingen die niet goed voor hem waren, zelfs als het anderen teleurstelde. Hij begon ook meer tijd alleen door te brengen en zijn geest tot rust te brengen. Hierdoor kon hij beter omgaan met de emoties van anderen en zichzelf beschermen tegen de negatieve energie van anderen.


Max ontdekte ook dat hij beter kon omgaan met zijn gevoeligheid door zichzelf te omringen met mensen die hem begrepen en steunden. Hij zocht de steun van vrienden en familie die zijn gevoeligheid begrepen en hem hielpen om zijn grenzen te stellen en voor zichzelf te zorgen.


Langzaamaan begon Max zich meer op zijn eigen leven te concentreren en minder op de emoties van anderen. Hij begon zijn eigen emoties beter te beheren en leerde hoe hij zichzelf kon beschermen tegen negatieve energie. Hoewel hij nog steeds een gevoelige persoon was, begon hij zijn gevoeligheid te omarmen als een kracht die hem in staat stelde om dieper en empathischer te verbinden met de mensen om hem heen. Tijdens de coachingssessies werd hij gedurende dit hele proces voortdurend gesteund.


Is het bovenstaand herkenbaar? Neem dan gerust vrijbljvend contact op om te kijken wat het coachingstraject voor jou kan betekenen.